bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie umów z roku 2019.

Umowy

Umowy realizowane w 2014 r.

1.
Uumowa zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr ZZO/000099/11/D z dnia 13 czerwca 2012 r. wraz z aneksem nr 3 z dnia13 maja 2014 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – realizacja zadania pt. "Szansa na samodzielność. Rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Szklanej."
Okres realizacji – 01.04.2014-31.03.2015
Wartość projektu: 213.931,44 zł
Kwota dofinansowania za środków PFRON: 190.315,44 zł

2.
Umowa zawarta z Gminą Sierakowice w dniu 07.01.2014 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Dowóz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej."
Okres realizacji: 20.01.2014-15.12.2014
Wartość projektu: 88.000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UG Sierakowice: 70.000,00 zł

Umowy realizowane w 2013 r.

1.
Umowa zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr ZZO/000099/11/D z dnia 13 czerwca 2012 r. wraz z aneksem nr 2 z dnia 21 czerwca 2013 r. w o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 1997 .r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – realizacja zadania pt. "Szansa na samodzielność. Rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Szklanej."
Okres realizacji – 01.04.2013-31.03.2014
Wartość projektu: 216.811,44 zł
Kwota dofinansowania za środków PFRON: 190.315,44 zł


2.
Umowa zawarta z Gminą Sierakowice w dniu 01.02.2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Dowóz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej."
Okres realizacji: 01.02.2013-15.12.2013
Wartość projektu: 94.000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UG Sierakowice: 70.000,00 złOpublikował: Stefan Czaja
Publikacja dnia: 12.09.2014
Podpisał: Stefan Czaja
Dokument z dnia: 12.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 401