bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Umowy

Umowy realizowane w 2019 r.

1.
Umowa nr RSO.526.3.2019 zawarta z Gminą Sierakowice w dniu 11 stycznia 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Dowóz dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej."
Okres realizacji: 11.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Całkowity koszt zadania publicznego: 150.912,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Gminy Sierakowice: 141.120,00 zł

2.
Umowa nr 12/02/2019 zawarta z Gminą Linia w dniu 11 lutego 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Dowóz min. 5 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej."
Okres realizacji: 11.02.2019 r. - 31.12.2019 r.
Całkowity koszt zadania publicznego: 67.536,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Gminy Linia: 54.000,00 zł

3.
Umowa nr RSO.526.24.2019 zawarta z Gminą Sierakowice w dniu 20 marca 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Zdrowa dojrzałość – profilaktyka nadwagi, otyłości i innych zaburzeń odżywiania dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej oraz Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Sierakowice."
Okres realizacji: 01.05.2019 r. -15.12.2019 r.
Całkowity koszt zadania publicznego: 3.918,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Gminy Sierakowice 3.500,00 zł

4.
Umowa nr ZO.526.135.2019 zawarta z Powiatem Kartuskim w dniu 29 kwietnia 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Taka alpaka" – przełamywanie barier dla niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Szklanej oraz ich rówieśników z terenu powiatu kartuskiego.
Okres realizacji: 06.05.2019 r. - 30.11.2019 r.
Całkowity koszt zadania publicznego: 5.010,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Powiatu Kartuskiego: 4.000,00 zł

5.
Umowa nr ZZ0/000319/11/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 28 maja 2019 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pod nazwą "Nowa nadzieja – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej".
Okres realizacji: 01.04.2019 r. - 31.03.2022 r.
Koszt projektu w terminie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.: 76.968,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 70.848,00 zł

6.
Umowa nr 46/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19 zawarta z Województwem Pomorskim w dniu 1 lipca 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „MOŻEMY WIĘCEJ - rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej.
Okres realizacji: 01.07.2019 r. - 08.11.2019 r.
Całkowity koszt zadania publicznego: 21.862,70 zł
Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 20.000,00 zł

7.
Umowa nr 69/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19 zawarta z Województwem Pomorskim w dniu 1 sierpnia 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Potrafię, komunikuję się, działam” organizacja zajęć indywidualnych i grupowych w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej.
Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.10.2019 r.
Całkowity koszt zadania publicznego: 21.785,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 20.000,00 zł

8.
Umowa nr 68/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19 zawarta z Województwem Pomorskim w dniu 1 sierpnia 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Organizacja Festynu Rekreacyjnego. „Aktywność Przede Wszystkim”
Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.10.2019 r.
Całkowity koszt zadania publicznego: 12.444,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 10.000,00 zł

9.
Umowa nr R25/000011/11/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 października 2019 r. o realizację pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus" w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej.
Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.
Całkowity koszt pilotażowego programu: 90.000,00 zł
Kwota wsparcia ze środków PFRON: 90.000,00 zł

Umowy realizowane w 2014 r.

1.
Uumowa zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr ZZO/000099/11/D z dnia 13 czerwca 2012 r. wraz z aneksem nr 3 z dnia13 maja 2014 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – realizacja zadania pt. "Szansa na samodzielność. Rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Szklanej."
Okres realizacji – 01.04.2014-31.03.2015
Wartość projektu: 213.931,44 zł
Kwota dofinansowania za środków PFRON: 190.315,44 zł

2.
Umowa zawarta z Gminą Sierakowice w dniu 07.01.2014 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Dowóz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej."
Okres realizacji: 20.01.2014-15.12.2014
Wartość projektu: 88.000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UG Sierakowice: 70.000,00 zł

Umowy realizowane w 2013 r.

1.
Umowa zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr ZZO/000099/11/D z dnia 13 czerwca 2012 r. wraz z aneksem nr 2 z dnia 21 czerwca 2013 r. w o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 1997 .r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – realizacja zadania pt. "Szansa na samodzielność. Rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Szklanej."
Okres realizacji – 01.04.2013-31.03.2014
Wartość projektu: 216.811,44 zł
Kwota dofinansowania za środków PFRON: 190.315,44 zł


2.
Umowa zawarta z Gminą Sierakowice w dniu 01.02.2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Dowóz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej."
Okres realizacji: 01.02.2013-15.12.2013
Wartość projektu: 94.000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UG Sierakowice: 70.000,00 złOpublikował: Stefan Czaja
Publikacja dnia: 08.12.2019
Podpisał: Stefan Czaja
Dokument z dnia: 12.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 765